Dansestipendet skal være med å stimulere dansere fra Nordmøre til å bli enda bedre og mer interessert i dans. Stipendet er på kr 20.000,- og deles ut av SpareBank 1 Nordvest.

 

Søknadsinformasjon:

Søkeren må være mellom 15 og 25 år og være fra, eller bosatt på, Nordmøre.

I søknaden skal du svare skriftlig på følgende:

  • Fortell kort om deg selv, alder, hvor lenge du har danset og hvilke sjangre du behersker
  • Hva er dine ambisjoner med dansen i framtiden?
  • Hva skal du bruke dansestipendet til?
  • Hva er dine styrker som danser?
  • Hva er dine svakheter, og hvordan kan du tilegne deg ny kunnskap for å styrke disse?

Skriftlig søknad sendes på e-post til:
Mads Marsteen Helde: mads.marsteen.helde@live.no
Catherine S. Ingebrigtsen: catherine@oik.no

Søknadsfrist: 20. november 2017