In2IT er en internasjonal dansefestival som fra 2021 vil arrangeres i Kristiansund og (delvis) Sunndalsøra i Møre og Romsdal.
Fra 4. – 10. oktober 2021 arrangeres festivalen for sjette gang.
 
Misjonen er å bygge bro mellom ulike mennesker, kulturer, tradisjoner og kontinenter. Ønsket er å skape møteplasser som utfordrer, overrasker og gir gode opplevelser.
Festivalen er med på å styrke, utvikle og profesjonalisere det allerede etablerte dansemiljøet i regionen.
 
Vi i Operaens Ballettsenter oppfordrer våre dansere til å involvere seg i festivalen – se på forestillingene – en unik mulighet til å se profesjonelle dansere!
 
 
 
Vi ønsker alle en inspirerende danseuke!