Operaens Ballettsenter

Sangens Hus – dansesaler
Kaasbølsvei 14, 6510 Kristiansund

Gamle Biblioteket – dansesaler
Kongens Plass 1, 6509 Kristiansund

Telefon (Catherine – Faglig & Kunstnerisk leder):  932 16 078.

E-post: catherine.ingebrigtsen@oik.no

Telefon (Amy – Administrativ leder):  922 41 221.

E-post: amy.fiske@oik.no

Operaen i Kristiansund

Fosnagata 13, 6509 Kristiansund
www.oik.no

Telefon 71 58 99 60
E-post post@oik.no

Sangens hus

Gamle biblioteket

OPERAENS BALLETTSENTER

🏚 Sangens hus, Kaasbølsvei 14, Kristiansund
🏚 Gamle biblioteket, Kongens Plass 1, Kristiansund

 📞 Telefon: (Catherine) 932 16 078

eller (Amy) 922 41 221