Endring i Timeplan Uke 12

Utbedring av dansesalene i den gamle biblioteket er fremdeles ikke helt ferdig så vi må dessverre flytt noen undervisnings timer i uke 12.

Her er timeplan for uke 12 husk å sjekk for rom og tidspunkts endringer.
Alle detaljer finnes også i speedadmin
Her finner dere timeplan i PDF
Om du lurer på noe ta direkte kontakt med din danselærer.